Horgászrend sportjegyes

Dégi Park-tó Horgászegyesület 2020-tól érvényes horgászrendje

SPORTJEGYES

 NAPIJEGYES HORGÁSZAT BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETEL!

A horgászegyesület kezelésében lévő vízterületen ( a piros hídtól a hármas hídig) az országos horgászrendben foglalt szabályok az alábbi szigorításokkal érvényesek:

 

A Park-tó Horgászegyesület vízterületére váltott SPORTJEGY kizárólag sportcélú horgászatra jogosít, kizárólag BÉKÉSHALAKRA. Halat megtartani TILOS.

 

A horgászatot megkezdeni csak érvényes napijeggyel engedélyezett.

 

Horgászni két bottal, készségenként legfeljebb 2-2 horoggal engedélyezett. Pergetés, ragadózó halra történő horgászat TILOS.

 

Horgászni partról lehet. Elhelyezkedés érkezési sorrendben történik, etetett és foglalt hely nincs.

 

Haltelepítések, horgászversenyek és egyéb rendezvények alkalmával az egyesület rendkívüli tilalmat rendelhet el.

 

Haltartó használata TILOS. A kifogott halakat a kíméletes horogszabadítás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Üres haltartót a tóparton tárolni TILOS. Pontymatrac használata kötelező.

 

A kifogott halakkal a parton kíméletesen kell bánni, olyan módon, hogy azok sérülést ne szenvedjenek.

 

Sportjeggyel horgászni szombati és vasárnapi napokon lehetséges, reggel 4:00 órától NAPNYUGTÁIG. Éjszakai horgászatra nincs lehetőség.

 

A horgászat kezdetét és végét a horgász köteles a parton található beíró füzetbe rögzíteni, valamint a fogási naplóban a horgászat napját jelölni. A napközben esetleg többször megszakított horgászatot is kötelező a beíró füzetben rögzíteni.

 

A horgász köteles az arra kijelölt útvonalon közlekedni, a vízterületet és annak környékét minden szennyező hulladéktól megvédeni és tisztán tartani.

 

A kijelölt útvonal a kastély előtti köves úton a lánc sorompó le és visszaakasztásával a parkolóig. A gépjárművel érkezők a gépjárműveiket csak a kijelölt parkolóhelyen tárolhatják. A parkolóban a gépjárművek tisztítása vagy egyéb karbantartása szigorúan tilos. Ezen rendelkezések vonatkoznak a horgászt szállító nem saját járművekre is, amelynek betartásáért a horgász a felelős.

 

Horgászhelyét csak tiszta állapotban foglalhatja el és hagyhatja ott, a keletkezett szemetet köteles magával vinni. Sátorozás és tűzrakás a part mentén szigorúan tilos. Tüzet rakni csak arra kijelölt helyen szabad.

 

A horgász köteles a tavon elhelyezett műtárgyakat, egyéb létesítményeket, növényeket megvédeni, azokat horgászat vagy egyéb célra felhasználni, igénybe venni nem szabad. Hidakról, műtárgyakról horgászni tilos.

 

Jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben az országos horgászrendben és a fogási naplóban foglaltak az irányadók. Aki a fentiekben felsorolt szabályok ellen vét, területi jegye a helyszínen bevonható, közgyűlési határozat alapján a Park-tavon történő horgászattól eltiltható, számára a továbbiakban területi engedély nem váltható.

 

 

Dég, 2020. február 23.

 

Földi László

egyesület elnöke