Horgászrend napijegyes

          

Dégi Park-tó Horgászegyesület 2020-tól érvényes horgászrendje

NAPIJEGYES  HORGÁSZAT BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETEL!!!

A horgászegyesület kezelésében lévő vízterületen ( a piros hídtól a hármas hídig) az országos horgászrendben foglalt szabályok az alábbi szigorításokkal érvényesek:

 

A vízterületen csak oda szóló érvényes napi területi engedéllyel lehet horgászni, 06:00 órától NAPNYUGTÁIG , kizárólag békés halakra. RAGADOZÓ HALAKRA HORGÁSZNI ÉS RAGADOZÓ HALAT MEGTARTANI TILOS.

 A horgászatot megkezdeni csak érvényes napijeggyel engedélyezett.

Felnőtt és ifjúsági horgász egyszerre kettő darab, készségenként két-két horog, (amelybe a spiccbot is beleszámít) horgászhat.

Gyermek horgász csak felügyelettel, kizárólag az egyesületnél váltott területi jeggyel, egy bottal, egy horoggal, naptári napkeltétől napnyugtáig horgászhat.

Horgászni partról lehet. Elhelyezkedés érkezési sorrendben történik, etetett és foglalt hely nincs.

Haltelepítések, horgászversenyek és egyéb rendezvények alkalmával az egyesület rendkívüli tilalmat rendelhet el.

A horgászat kezdetét és végét, a kifogott halak fajtáját, darabszámát, súlyát a beíró füzetben  rögzíteni kell. A napközben többször megszakított horgászatot is rögzíteni kell. Távozáskor a napijegyet a „napijegyleadó ládába” kell leadni, bedobni.

Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe. A megtartani kívánt méretes halat a fogás után rögtön haltartóba helyezve vízbe kell rakni, majd ezt követően azonnal a fogási naplóba a megfelelő helyre regisztrálni, a fogás idejét óra, perc pontossággal bekönyvelni. Később fogott más hallal kicserélni tilos. Haltartó és merítő háló, pontymatrac használata kötelező, közös haltartó használata tilos.

Az alsó méretkorlátozás megegyezi a fogási naplóban leírtakkal, kivétel az amur, melynek méretkorlátozása 40 cm.

Felső méretkorlátozások: Ponty 50 cm,  Dévérkeszeg 30 cm.

A méretkorlátozás alá eső halakból naponta összesen 2 db tartható meg.

Méretkorlátozással nem védett fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

Ifjúsági horgász naponta 1 db méretkorlátozással védett halat  és 3 kg méretkorlátozással nem védett halat zsákmányolhat.

Gyermek horgász naponta 3 kg méretkorlátozással nem védett halat foghat.

Kősüllőt, compót, koi pontyot, balint, vörösszárnyú keszeget egész évben megtartani tilos.

A horgász köteles az arra kijelölt útvonalon közlekedni, a vízterületet és annak környékét minden szennyező hulladéktól megvédeni és tisztán tartani.

A kijelölt útvonal a kastély előtti köves úton a lánc sorompó le és visszaakasztásával a parkolóig. A gépjárművel érkezők a gépjárműveiket csak a kijelölt parkolóhelyen tárolhatják. A parkolóban a gépjárművek tisztítása vagy egyéb karbantartása szigorúan tilos. Ezen rendelkezések vonatkoznak a horgászt szállító nem saját járművekre is, amelynek betartásáért a horgász a felelős.

Horgászhelyét csak tiszta állapotban foglalhatja el és hagyhatja ott, a keletkezett szemetet köteles magával vinni. Sátorozás és tűzrakás a part mentén szigorúan tilos. Tüzet rakni csak arra kijelölt helyen szabad.

A horgász köteles a tavon elhelyezett műtárgyakat, egyéb létesítményeket, növényeket megvédeni, azokat horgászat vagy egyéb célra felhasználni, igénybe venni nem szabad. Hidakról, műtárgyakról horgászni tilos.

Jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben, az országos horgászrendben, valamint a fogási naplóban foglaltak az irányadók. Aki a fentiekben felsorolt szabályok ellen vét, területi jegye a helyszínen bevonható, közgyűlési határozat alapján a Park-tavon való horgászattól eltiltható, számára a továbbiakban területi engedély nem váltható.

 

Dég, 2020. február 23.

 

Földi László

horgászegyesület elnöke