Horgászrend

              Dégi „Park-tó” Horgász Egyesület 2017-től érvényes horgászrendje

 

A horgász egyesület kezelésében lévő vízterületen (a hármas hídig) az országos horgászrendben foglalt szabályok az alábbi szigorításokkal érvényesek:

 

 1. / A vízterületen csak oda szóló érvényes éves és napi területi engedéllyel lehet horgászni, 04.00 órától 22.00 óráig.
 2. A horgászatot megkezdeni csak ÉRVÉNYES napijeggyel engedélyezett.      

b./ Felnőtt és ifjúsági horgászoknak a nyári időszámítás kezdetétől a nyári időszámítás végéig, pénteki és szombati napokon, valamint a   munkaszüneti napokat megelőző napokon  lehetőségük van éjszakai horgászatra is.

Ezen időtartam alatt a napijegy, 04.00 órától 24.00 óráig érvényes.„Csak éjszakai jegy váltására nincs lehetőség.

Ifjúsági horgász éjszaka csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

 

c./ Felnőtt és ifjúsági horgász egyszerre kettő darab készségenként két-két horog (amelybe a spiccbot is beleszámít), horgászkészséggel horgászhat.

 

e./ Gyermek horgász csak felügyelettel, kizárólag az egyesületnél váltott területi jeggyel, egy bottal, egy horoggal, naptári napkeltétől-napnyugtáig horgászhat. Gyermek horgásznak pergetni és ragadozóhalra horgászni tilos!

 

 1. 2. Mű csalival való horgászat megengedett, kivétel a balin ólom, mely használata tilos!

 

 1. / Horgászni partról lehet. Elhelyezkedés érkezési sorrendbe történik, etetett, és foglalt hely nincs!

 

 1. Haltelepítések, horgászversenyek és egyéb rendezvények alkalmával az egyesület rendkívüli tilalmat rendelhet el.

 

 1. / A horgászat kezdetét-befejeztét, a kifogott hal fajtáját, darabszámát, súlyát a beíró füzetben rögzíteni kell.

A  napközben többször megszakított horgászatot is rögzíteni kell. Távozáskor a napijegyet a „napijegyleadó ládába” kell leadni, bedobni.

 

b./ Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal, kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe.

A megtartani kívánt méretes halat a fogás után rögtön haltartóba helyezve vízbe kell rakni, majd ezt követően azonnal a fogási naplóba a megfelelő helyre regisztrálni, a fogás idejét óra, perc pontossággal bekönyvelni. Később fogott más hallal kicserélni tilos!

Két darab békés hal megtartása esetén ragadozóra horgászni a továbbiakban tilos.

Amennyiben a méretkorlátozás alá eső ragadozó halakból megtartotta a megengedett mennyiséget, a továbbiakban  ragadozó halra horgászni tilos! (pl. a megtartott 1 db süllő után ragadozóhalra horgászni tilos)

Haltartó és merítő háló használata kötelező, közös haltartó használata tilos!

 

 1. a./ A fogási naplóban leírt tilalmi időszakok az alábbi szigorításokkal érvényesek: február 1-től április 30-ig csukára és süllőre horgászni, valamint pergetni tilos. Ezen időszak alatt harcsára legalább 15 cm nagyságú csalihallal engedélyezett a horgászat.
 1. Az alsó méretkorlátozás megegyezik a fogási naplóban leírtakkal, kivétel a süllő,melynek méretkorlátozása 40 cm,és az amur, melynek méretkorlátozása 40 cm.  

        Felső méretkorlátozások: Ponty: 50 cm; Amur: 70 cm; Dévérkeszeg: 30 cm Csuka: 70 cm

        A méretkorlátozás alá eső halakból naponta összesen 2db, de ragadozó halból legfeljebb 1 db fogható.

Méretkorlátozással nem védett fajokból összesen 5kg fogható.

 

 

b./ Ifjúsági horgász naponta 1 db méretkorlátozással védett halat és 3 kg méretkorlátozással nem védett halat zsákmányolhat.

 

c./ Gyermek horgász naponta 3 kg méretkorlátozással nem védett halat foghat.

 

    d./ Kősüllőt, compót, koi pontyot, balint, vörösszárnyú keszeget egész évben megtartani tilos!

 

 1. A horgász köteles az arra kijelölt útvonalon közlekedni, a vízterületet és annak környékét minden szennyező hulladéktól megvédeni és tisztán tartani.

A kijelölt útvonal a kastély előtti köves úton a lánc sorompó le és visszaakasztásával a parkolóig.

 A gépjárművel érkezők a gépjárműveiket / motorosok is/ csak a kijelölt parkolóhelyen tárolhatják. A parkolóban a gépjárművek tisztítása vagy egyéb karbantartása szigorúan tilos! Ezen rendelkezések vonatkoznak a horgászt szállító nem saját  járművekre is, amelynek betartásáért a horgász felelős.

 

8.a./ Horgászhelyét csak tiszta állapotban foglalhatja el és hagyhatja ott, a keletkezett szemetet köteles magával vinni.

Sátorozás és tűzrakás a part mentén szigorúan tilos! Tűzet rakni csak az arra kijelölt helyen szabad!

 

 1. A horgász köteles a tavon elhelyezett műtárgyakat, egyéb létesítményeket, növényeket megvédeni, azokat horgászat, vagy egyéb célra felhasználni igénybe venni nem szabad. Hidakról, műtárgyakról horgászni TILOS.

 

 1. Jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben, az országos horgászrendben, valamint a fogási naplóban foglaltak az irányadók.  Aki a fentiekben felsorolt szabályok ellen vét, területi jegye a helyszínen bevonható, közgyűlési határozat alapján a Park-tón való horgászattól eltiltható, számára a továbbiakban területi engedély nem váltható.

 

 

Dég, 2017. február 25.

Földi László

Horgász egyesület elnöke