Meghívó az évi rendes közgyűlésre

Park-tó Horgászegyesület

Dég

 

MEGHÍVÓ

 

A Horgászegyesület vezetősége nevében tisztelettel meghívom az egyesület 2017. február 25-én szombaton 16:00 órakor tartandó évi rendes közgyűlésére.

A Közgyűlés helye: Á.M.K. közösségi terme.

 

Napirendek:

 

1,/ Beszámoló az egyesület 2016. évi gazdálkodásáról és a 2017. évi költségvetés elfogadása.

Előadó: Molnárné Szulovszky Bernadett a Horgász Egyesület gazdasági felelőse

 

2,/  Beszámoló a vezetőség 2016. évi munkájáról és javaslat a 2017. évi feladatokra.

Előadó: Csapó Gergely a Horgász Egyesület titkára

 

3,/  Felügyelő bizottság beszámolója

Előadó: Csomai Elemér a Horgász Egyesület felügyelő bizottságának elnöke

 

4,/ Beszámolók megvitatása, előterjesztések elfogadása

 

5,/ Hozzászólások, egyéb bejelentések

 

Kérjük tagtársainkat, hogy a közgyűlésen feltétlenül jelenjenek meg, mert határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni.

 

Akadályoztatása estén kérjük előzetes értesítését. Elérhetőségek:

 

Földi László elnök                 0630-3489778

Csapó Gergely titkár              0630-2518528

 

Határozatképtelenség esetén változatlan napirendi pontokkal, a közgyűlést 30 perc elteltével újra összehívjuk. A közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

 

Az idei évben az engedélyek kiváltására két alkalommal lesz lehetőség. Az időpontok az alábbiak:

 

  1. március 11. szombat 8:00 órától 12:00 óráig

 

  1. április 8. szombat 8:00 órától 12:00 óráig

 

Az engedélyváltások helyszíne a korábbi évekhez hasonlóan az  Á.M.K Közösségi Terme.

 

Megkérjük a horgászokat, hogy a befizetéseket a felsorolt két időpontban rendezzék, mert a továbbiakban engedélyváltásra már nem lesz lehetőség.

 

 

Dég, 2017. január 26.                                                                        Földi László

egyesületi elnök